Reparationsargumentet för kvotering av kvinnor i bolagsstyrelser

8 mars 2015 | In Uncategorized | Comments?

Den 8/3 diskuteras kvotering i filosofiska rummet. Gäster är Sofia Nerbrand, Annika Gilljam och jag. Annika har skrivit sin kandidatuppsats om ett argument som ofta glöms bort när vi pratar om kvotering: reparationsargumentet. Eftersom filosofiska institutionens arkiv av uppsatser ligger nere för tillfället har jag fått Annikas tillstånd att lägga upp den här.

Kvinnlig Reparation – kan kvotering av kvinnor berättigas utifrån reparationsprincipen?

No Comments yet »

Leave a comment